Błędna kwota wsparcia – wyjaśnienie do naboru 1/2023

Rada Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w nawiązaniu do pisma nr UM09-6933-UM0910003/15 OW-VII.433.11.1.3.2015 z dnia 11.12.2023 r, otrzymanego od Urzędu Marszałkowskiego, informuje że na Posiedzeniu Radu w dniu 24.11.2023 r. Rada Stowarzyszenia omyłkowo ustaliła błędną kwotę wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej  lub kulturalnej.

Przewodnicząca Rady po konsultacji z wszystkimi członkami Rady ustaliła, że omyłkowo  błędnie ustalono kwotę wsparcia w wysokości 111 006,00 zł przy ocenie wniosku nr. SKS.4021-1/2023/I pn. Budowa placu zabaw w miejscowości Surmaczówka złożonego przez  Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wiązownica, a właściwa kwota wsparcia powinna wynosić: 111 005,00 zł.

W związku z powyższym ustalona kwota wsparcia wynosi 111 005,00 zł

Ponadto błędna kwota, która została wpisana w następujących dokumentach tj. Lista operacji ocenionych wg Lokalnych kryteriów wyboru…, Uchwała nr 1/2023, Lista operacji wybranych oraz w piśmie informacyjnym do wnioskodawcy informującym o zakończeniu oceny została przekreślona, poprawiona oraz został złożony podpis Przewodniczącej Rady.
W związku z zaistniałą omyłką zostało wysłane pismo do wnioskodawcy informujące o błędnie przyznanej kwocie wsparcia.

Poniżej zamieszczamy listę operacji ocenionych wg lokalnych kryteriów wyboru oraz listę operacji wybranych: