Wizyta studyjna w Lokalnej Grupie Działania Dunajec Biała

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zorganizowało w dniach 06-07 października 2011 r. szkolenie pn. „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie sieciowego produktu turystycznego” połączone z wizytą studyjną w Lokalnej Grupie Działania Dunajec Biała.

W szkoleniu wzięła udział 15 – osobowa grupa liderów z obszaru objętego LSR, działających na rzecz rozwoju społeczności lokalnych a także  osoby zainteresowane rozwojem turystyki wiejskiej prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, zainteresowane tworzeniem pakietów turystycznych.

Uczestnicy zapoznali się z zasadami sieciowego produktu turystycznego, tworzeniem lokalnych organizacji turystycznych a ponadto uczestniczyli w warsztatach dotyczących tworzenia pakietów turystycznych.

Miłą „odskocznią” od teorii były wizyty w :

– Izbie Regionalnej „Grociarnia” utworzonej przy Domu Kultury w Jastrzębi,

– gospodarstwie prowadzonym pn. Ranczo Stetson, który posiada pakiet turystyczny

o  nazwie „Gren Horn – prawie jak Kowboy”

– gospodarstwie agroturystycznym „Ziołowa Dolina” słynnego z wypieku chleba

oraz w gospodarstwie agroturystycznym Złoty Pstrąg, które ma już w swojej ofercie kilka pakietów turystycznych.

Wizyta pozwoliła na wymianę dobrych praktyk w zakresie prowadzonej działalności agroturystycznej i społecznej i zrodziła  wiele nowych pomysłów, które uczestnicy  chcą wprowadzić  w życie.