Konsultacje społeczne opracowanej LSR na lata 2023-2027

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i podmiotom zaangażowanym w tworzenie LSR za włączenie się w proces powstawania dokumentu.

Dziś zapraszamy przedstawicieli sektorów gospodarczego, społecznego, publicznego i mieszkańców z Gmin Adamówka, Kuryłówka, Jarosław, Tryńcza, Wiązownica oraz Miasta i Gminy Sieniawa w szczególności lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawicieli samorządu terytorialnego, radnych, sołtysów, przedstawicieli jednostek systemu oświaty, pomocy społecznej i ośrodków kultury oraz wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru
do zapoznania się z dokumentem, który jest dostępny również w Biurze Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – LGD

Prosimy o zgłoszenie uwag, opinii i sugestii w terminie do 05.06.2023 do godz. 11.00

Uzupełniony formularz uwag można dostarczyć osobiście do biura LGD bądź wysłać pocztą elektroniczną na adres krainasanu.lgd@gmail.com