Konsultacje celów, przedsięwzięć, wskaźników i budżetu na lata 2023-2027

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących celów, przedsięwzięć, wskaźników i budżetu na lata 2023-2027 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

W przypadku uwag lub sugestii do zapisów zaprezentowanego materiału można zgłaszać je do dnia 30.05.2023 r. (drogą mailową: krainasanu.lgd@gmail.com ) lub osobiście w biurze LGD.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu w/w dokumentu prosimy wnosić na Formularza uwag dostępnym poniżej.

Dziękujemy Państwu za zaangażowanie i poświęcony czas!
Więcej informacji o projekcie LSR na lata 2023-2027 można uzyskać telefonicznie lub osobiście w biurze Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w godzinach urzędowania.