Informacja dla beneficjentów

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa działania informuje, iż na posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia w dniu 17.10.2011r. dokonano korekty list wniosków
o przyznanie pomocy wybranych do finansowania oraz list wniosków nie wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Sanu.

Podjęte zostały również uchwały w sprawie wybrania do finansowania wniosków o przyznanie pomocy: „Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła w Ryszkowej Woli” złożonego przez Parafię Rzymskokatolicką pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła w Ryszkowej Woli oraz „Jazda konna drogą do poznania walorów turystycznych regionu i integracji osób niepełnosprawnych” złożonego przez Stowarzyszenie Miłośników Koni „ARABIAN”, ale które ze względu na uzyskaną liczbę punktów znajdują  się poza limitem dostępnych środków.   

 Podjęte uchwały i korekty list wniosków wybranych i nie wybranych do finansowania wynikały ze zmiany w przepisach  prawnych. Wnioski wybrane do finansowania ale nie mieszczące się w limicie środków ogłaszanych naborów, zostaną dofinansowane tylko w przypadku gdyby z beneficjentami wniosków  znajdujących się wyżej na liście z jakichkolwiek powodów nie doszło do podpisania umowy.

Lista 17.10. wybranych wnisokow do fin. male proj. 2011

Lista 17.10 wybranych do dofin. RP Odnowa wsi 2011