Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza członków Zarządu, członków Rady oraz członków Stowarzyszenia do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się 23 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Zagrodzie Edukacyjnej „Międzyczas” w Cieplicach.

Podczas warsztatu zostanie podjęta dyskusja w oparciu o następujące zagadnienia:

– realizacji finansowej i rzeczowej LSR,
– jakości wybieranych projektów,
– adekwatności kryteriów,
– zmian społeczno – gospodarczych,
– przydatności wskaźników,
– naborów dla beneficjentów.

W trakcie warsztatów zostaną przedstawione działania i inicjatywy podejmowane przez LGD w 2022 roku.