Informacja

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, informuje że zmianie uległo miejsce spotkania informacyjno – konsultacyjnego w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, dla beneficjentów z Miasta i Gminy Sieniawa zainteresowanych rozwojem ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, Miasta i Gminy Sieniawa, które miało odbyć się w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa a odbędzie się o godz. 9:00 w pokoju nr 13. w Urzędzie Miasta i Gminy Sieniawa.
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w spotkaniu.
Kontakt 16 642 23 20, 609 171 706.