Ożańska Pętla

OSTATNIA PLENERÓWKA TEGO LATA – 11 września plac Apex w Ożannie
Zapraszamy wspólnie z  GOK Kuryłówka, Gminą Kuryłówka, Kołami Gospodyń z Kuryłówki i Ożanny, Małą Przystanią na lato.
Karta zgłoszenia w Bibliotece lub na: http://gokkurylowka.pl/…/Karta-zg%C5%82oszenia-i…