Zakończenie naboru wniosków

W wyniku przeprowadzenia naboru wniosków w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ” trwającego od 10 października 2011r.  do 28 października 2011r. Rada Programowa 22 bm.  wybrała wnioski do dofinansowania w ramach LSR.

Poniżej znajduje się lista rankingowa:

Lista wnioskow wybranych do dofinansowania w ramach LSR_(1)