Spotkania konsultacyjne ze społecznością lokalną

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w dniu wczorajszym zakończyła spotkania konsultacyjne ze społecznością lokalną w celu opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Spotkania na obszarze naszego LGD odbyły się w dniach 26-28 lipca br.
Celem spotkań było zebranie od mieszkańców pomysłów oraz sugestii na kolejne lata funkcjonowania LGD. W spotkaniach uczestniczyli  reprezentanci trzech sektorów – publicznego, społecznego i gospodarczego: lokalni liderzy, przedstawiciele: JST, organizacji pozarządowych, klubów sportowych, KGW, przedsiębiorcy, rolnicy, nauczyciele oraz osoby fizyczne.
Spotkania prowadziła Pani Anna Wałczyńska – Dyrektor Biura Stowarzyszenia. Dzięki spotkaniom możliwe było rozpoznanie oczekiwań lokalnej społeczności oraz wyznaczenie optymalnej ścieżki rozwoju obszaru LGD. Na koniec każdego spotkania uczestnicy wypełnili ankiety oraz Analizę SWOT na potrzeby stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.
Dziękujemy mieszkańcom gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Tryńcza, Wiązownica oraz Miasta i Gminy Sieniawa,  którzy uczestniczyli w spotkaniach konsultacyjnych za aktywny udział, a tym samym za wniesienie swojego wkładu w tworzenie LSR na latach 2023 – 2027.

Konsultacje społeczne w całości sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.1 „Wsparcie Przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zapraszamy do obejrzenia galerii ze spotkań.