Informacja na temat możliwości włączenia się do realizowanych projektów oraz potencjalnych korzyści

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w związku z przeprowadzeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, naboru wniosków na „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 74 000,00 zł.
Pomoc finansowa, zostanie wykorzystana na opracowanie i przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju planowanej do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej.

W lipcu planujemy przeprowadzić spotkania konsultacyjne w każdej gminie należącej do naszego LGD. Celem spotkań będzie zebranie od mieszkańców naszego obszaru, pomysłów oraz  sugestii na kolejne lata funkcjonowania LGD. Na spotkania serdecznie zapraszamy reprezentantów trzech sektorów – publicznego, społecznego i gospodarczego tzn.: lokalnych liderów, przedstawicieli: JST, organizacji pozarządowych, klubów sportowych, KGW, przedsiębiorców, rolników, nauczycieli oraz osoby fizyczne.
Harmonogram spotkań dostępny będzie na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.krainasanu.pl, na stronach internetowych gmin oraz na profilu Facebook.

            Ponadto gminy należące do obszaru LGD będą miały możliwość przyłączenia się do planowanego 3 już projektu współpracy. Partnerem projektu współpracy jest Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko- Dynowskie” z Nienadowej. Głównym celem projektu będzie promocja produktów lokalnych partnerskich Lokalnych Grup Działania.

Ogłaszane nabory będą służyć osiąganiu szerokich korzyści ekonomicznych i społecznych dla całej wspólnoty mieszkańców obszaru LGD, jak również wpłyną na zrównoważony rozwój infrastruktury społecznej na obszarze wiejskim a także wpłyną na rozwój i promocję turystyki, dziedzictwa kulturowego obszaru LGD oraz produktów i usług lokalnych.