Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Tryńcza, 21.02.2022r.

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na: „Przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania na lata 2014-2020 za okres od dnia rozpoczęcia realizacji LSR do 31.12.2021 r. zgodnie załącznikiem nr 2 do LSR oraz Wytyczną nr 5/3/2017”.

Postępowanie unieważnia się na podstawie pkt 10 Zapytania ofertowego,  w którym Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

                                                                                                    Dyrektor

Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania