Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w dniu 10 lutego 2022r. (czwartek) o godz. 11:00 w Biurze Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania odbędzie się posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru operacji w związku z zakończonymi naborami wniosków tj.:

 • podejmowanie działalności gospodarczej (nr 1/2022)
 • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nr 2/2022)

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum)
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie informacji o dostępnym limicie środków dla naboru nr 1/2022
  w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej oraz omówienie wniosków o przyznanie pomocy.
 4. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz wypełnienie rejestru interesów.
 5. Przedstawienie wyników oceny wstępnej oraz zatwierdzenie oceny zgodności operacji
  z kryteriami formalnymi, LSR oraz PROW 2014 -2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
 6. Sporządzenie listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej, tj. operacji zgodnych z kryteriami formalnymi, LSR oraz PROW 2014 -2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 7. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 8. Sporządzenie listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 9. Podjęcie uchwał do operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 10. Sporządzenie listy wybranych operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 11. Przedstawienie informacji o dostępnym limicie środków dla naboru nr 2/2022
  w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie ,,Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej oraz omówienie wniosków o przyznanie pomocy.
 12. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz wypełnienie rejestru interesów przez członków Rady.
 13. Przedstawienie wyników oceny wstępnej oraz zatwierdzenie oceny zgodności operacji
  z kryteriami formalnymi, LSR oraz PROW 2014 -2020 w zakresie ,,Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej.
 14. Sporządzenie listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej, tj. operacji zgodnych z kryteriami formalnymi, LSR oraz PROW 2014 -2020 w zakresie ,,Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej.
 15. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia w zakresie ,,Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej.
 16. Sporządzenie listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru
  w zakresie ,,Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej.
 17. Podjęcie uchwał do operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia w zakresie ,,Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej.
 18. Sporządzenie listy wybranych operacji w zakresie ,,Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej .
 19. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 20. Zakończenie obrad.