Nabory ogłoszone!!

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że zostały ogłoszone nabory wniosków w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej .
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce:
„PROW 2014-2020” –> „Ogłaszane nabory”