Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na obszarze 6 gmin, tj. Adamówki, Jarosławia, Kuryłówki, Sieniawy, Tryńczy i Wiązownicy, w ramach działań:
19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania,
19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji


W II połowie 2020r. beneficjenci w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach Przedsięwzięcia 1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych skorzystali z dofinansowania na następujące zadania:
– Ochotnicza Straż Pożarna im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce: „Międzypokoleniowy Piknik Rodzinny – Ratujemy i uczymy ratować”
– Stowarzyszenie „Kobiety Razem w Sobiecinie” – Warsztaty z zakresu tradycji kulinarnych regionu dla najmłodszych mieszkańców Sobiecina”
– Stowarzyszenie „Nad Sanem w Kostkowie” – „Warsztaty rękodzieła ludowego dla mieszkańców Kostkowa”
– Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Sieniawskim – „Organizacja przeglądu talentów muzycznych Gminy Adamówka”
– Ochotnicza Straż Pożarna im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce – „Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej w Kuryłówce”
– Stowarzyszenie „Razem w przyszłość w Morawsku” – Promocja obszaru LGD podczas warsztatów koronkarskich, rękodzieła ludowego połączonych z wyjazdem studyjnym”
– Stowarzyszenie „Miłośników Tuczemp” – „Utworzenie Tuczempskiego Muzeum Wsi”
– Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Sieniawskim – „Zakup strojów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Majdan Sieniawski”

Osiągnięcie celów LSR jest możliwe dzięki wdrażaniu zróżnicowanych operacji w tym konkursów, operacji grantowych i projektów współpracy.
W czerwcu br. został przeprowadzony nabór wniosków w zakresie:
– podejmowanie działalności gospodarczej 
– rozwijanie działalności gospodarczej
– rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Zakres ten realizuje  Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania poprzez: Cel ogólny: Wzrost zamożności mieszkańców przy równoczesnym zachowaniu stanu środowiska naturalnego.