Nabór wniosków ogłoszony

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – LGD informuje, że zostały ogłoszone nabory wniosków w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej, rozwijanie działalności gospodarczej oraz rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w terminie od 07 czerwca do 21 czerwca 2021 r. 

Szczegółowe informacje oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce PROW 2014 – 2020 Ogłaszane nabory.