Konsultacje społeczne dot. zmian kryteriów wyboru operacji

Zarząd Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w związku z koniecznością zmiany kryteriów wyboru operacji, które zostały opracowane na etapie budowania LSR w 2015 r.  dokonał ich uaktualnienia i zmian  zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 3) ,,Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD”.

Wszelkie uwagi i propozycje  dot. planowanych  zmian  mogą być  zgłoszone do biura LGD za pośrednictwem poczty mailowej lub osobiście w  terminie 14 dni kalendarzowych  od dnia publikacji.

Zarząd Stowarzyszenia proponuje następujące zmiany:

  1. W kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i rozwijania działalności gospodarczej dokonano zmiany poprzez usunięcie  kryterium nr 2 ,,Wpływ operacji na rynek pracy”, w którym wnioskodawca mógł otrzymać punkty za dodatkowe utworzenie miejsc pracy. Ponadto usunięcie w/w kryterium w kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i rozwijania działalności gospodarczej spowodowało zmianę maksymalnej i minimalnej liczby punktów.

Poniżej znajduje się załącznik ,,Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD” z proponowanymi zmianami. 

kryteria-wyboru-operacji-wraz-z-procedura-ustalania-lub-zmiany-kryte…