Wioski tematyczne szansą rozwoju obszarów podkarpackich LGD

Stowarzyszenie „Kraina Sanu”-LGD dziękuje LGD „Pogórze Przemysko – Dynowskie”
za możliwość wzięcia udziału w tak fantastycznym projekcie.

Realizacja projektu „Wioski tematyczne szansą rozwoju obszarów podkarpackich Lokalnych Grup Działania” dobiega końca!
Za nami drugi wyjazd studyjny na Dolny Śląsk, gdzie liderzy z Podkarpackiego mieli okazję podejrzeć i doświadczyć jak takie wioski tematyczne działają. Uczestnicy projektu dostali szansę by wypracować swoje Programy Wsi Tematycznych.

Dziękujemy za udział w projekcie sołectwom:
– Markowa, Wyręby, Ulanica, Harta, Nienadowa, Babice i Rokietnica z obszaru LGD Pogórze Przemysko- Dynowskie;
– Tryńcza i Zapałów z obszaru LGD Kraina Sanu
– Dzwonowa, Mokrzec, Zwiernik z obszaru LGD LIWOCZ.

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i doświadczenia pomogą Wam z sukcesem rozwijać Wasze Wioski!
Serdecznie dziękujemy Panu Krzysztofowi Szustka z portalu Wioska Tematyczna za wszelkie przekazane informacje, pomysły na rozwój i opiekę merytoryczną nad całością projektu.
I dziękujemy za wsparcie realizacji projektu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich!
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Relacja fotograficzna – Krzysztof Szustka