Formularz zgłoszeniowy na warsztaty metodyczne w ramach projektu dot. wiosek tematycznych

„Wioski tematyczne szansą rozwoju obszarów podkarpackich Lokalnych Grup Działania”

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania serdecznie dziękuje za zainteresowanie projektem i przybycie przedstawicieli lokalnych społeczności na spotkanie informacyjne dotyczące tworzenia wiosek tematycznych, które odbyło się w dniu 10 lipca br.

Kolejny etap projektu to warsztaty metodyczne zmierzające do przygotowania Programu Rozwoju i Promocji Wioski Tematycznej. Zgodnie z ustaleniami prosimy zainteresowanych uczestników spotkań informacyjnych o złożenie w Biurze LGD lub przesłanie na adres email: krainasanu.lgd@gmail.com wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, w terminie do 17.07.2020r. Spośród zgłoszeń dokonamy wyboru uczestników kolejnego etapu, ponieważ liczba miejsc na warsztaty metodyczne jest ograniczona!

Do pobrania:

formularz-zgłoszeniowy-wioski-tematyczne-podkarpackie-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.