Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 09 czerwca br. o godz. 15.00 w Zagrodzie Edukacyjnej ,,W Międzyczasie” w miejscowości  Cieplice – Szegdy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności.
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2019.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia za 2019r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2019
– zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia
– udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2019
– zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia za rok 201

 1. Informacje Biura w sprawie:

– planowanych naborów w 2020r.

– spraw bieżących

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad.