Wioski tematyczne szansą rozwoju obszarów podkarpackich Lokalnych Grup Działania

Informujemy, że wniosek złożony do KSOW pt. „Wioski tematyczne szansą rozwoju obszarów podkarpackich Lokalnych Grup Działania” znalazł się na liście do dofinansowania.

Jego celem jest „Przeszkolenie „liderów” lokalnych społeczności z zakresu tworzenia wiosek tematycznych”.
Nasi partnerzy to Lokalna Grupa Działania ,,Pogórze Przemysko – Dynowskie” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LIWOCZ.
Zaplanowano spotkania informacyjne, szkolenia i wizyty studyjne, a dla ambitnych społeczności Wypracowanie Programów Rozwoju i Promocji Wioski Tematycznej. Kwota dofinansowania wynosi 95800,00zł.

http://podkarpackie.ksow.pl/news/entry/15458-lista-operacji-partnerow-ksow-zatwierdzona-prze.html?fbclid=IwAR02_48ZJY_9YLOMSEt09noj-_j2rbfk49Q0wHkIEDoMTmRrkTP7trShd4s