,,Muzyka aktywizuje pokolenia”

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w imieniu Stowarzyszenia Chóralnego – ,,Chór Cantilena” i ,,Przyjaciół Czytelnictwa” wraz z Trynieckim Centrum Kultury w Tryńczy serdecznie zapraszają mieszkańców z obszaru LGD do udziału w koncercie ,,Muzyka aktywizuje pokolenia” w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej, który odbędzie się 30 listopada 2019 r. o godz. 17.00 w hali sportowo – widowiskowej w Tryńczy. Koncert jest dopełnieniem zadania pn. ,,Dbamy o tradycję i kulturę naszego regionu – zakup kostiumów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy” realizowanego w ramach projektu grantowego w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.