Nabór ogłoszony!

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w dniu 25.09.2019 r. zostały opublikowane  ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie:

Termin trwania naboru: od 09 października 2019 r. do 07 listopada 2019 r. 

Szczegółowe informacje oraz wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące ww. działań znajdują się  w zakładce PROW 2014 – 2020  -> Ogłaszane nabory.

Poniżej  link do  rozporządzenia:

https://www.krainasanu.pl/wp-content/uploads/2019/05/tekst-jednolity-z-12-marca-2019-r.-Dz.U.2019-poz.664.pdf