Siłownie terenowe STARiZ – film promocyjny

W związku z realizacją  projektu pn. Siłownie Terenowe – Aktywność, Ruch i Zdrowie – akronim STARiZ prezentujemy filmik promocyjno – instruktażowy, którego premierę mogli Państwo obejrzeć podczas imprezy inaugurującej otwarcie siłowni terenowych  STARiZ w Pawłosiowie w dniu 23 czerwca 2019 r.

Film jest efektem realizacji  projektu współpracy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.