Spotkania informacyjno-konsultacyjne w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – LGD serdecznie zaprasza beneficjentów na spotkania informacyjno – konsultacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Poniżej na plakacie znajduje się harmonogram spotkań.