Siłownie terenowe – aktywność, ruch i zdrowie

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania realizuje projekt współpracy wraz z partnerami, tj. Lokalną Grupą Działania „Pogórze Przemysko- Dynowskie” oraz Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem  „Z Tradycją w Nowoczesność”. Umowa na realizację projektu współpracy pomiędzy Partnerami projektu została podpisana 06.07.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Celem projektu jest „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej, zwiększenie integracji społecznej oraz promocja obszaru 3 partnerskich LGD poprzez utworzenie i udostępnienie 29 obiektów siłowni zewnętrznych i organizację imprezy promującej”.

Obszar, którego dotyczy projekt obejmuje 21 gmin, w których działają Lokalne Grupy Działania tworzące Partnerstwo. Działania dotyczące projektu będą identyfikowane, specjalnie przygotowanym na potrzeby tworzonej sieci siłowni terenowych Logotypem STARiZ- Siłownie Terenowe Aktywność, Ruch i Zdrowie.

Projekt jest realizowany w latach 2018- 2019 i skierowany jest do mieszkańców i turystów z obszaru objętego projektem współpracy,  a w szczególności do  grup defaworyzowanych określonych w LSR każdego z partnerów tj. mieszkańców obszarów wiejskich, młodzieży, osób powyżej 50 r. ż.,  osób niepełnosprawnych, kobiet, rodzin wychowujących dzieci.

Na terenie gmin wchodzących w obszar LGD, tj. Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica zostały wybudowane ogólnodostępne siłownie terenowe, które zostały wyposażone w urządzenia do wykonywania ćwiczeń, m.in. wioślarz + orbitrek, steper + wahadło, przywodziciel + twister, motyl + wyciąg górny oraz zjeżdżalnia.
Koszt budowy jednej siłowni wyniósł 24 969,00 zł.

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonawca projektu: Firma ARGON Klaudiusz Półtorak 

Poniżej relacja fotograficzna:

  • Gmina Kuryłówka

  • Gmina Sieniawa

  • Gmina Wiązownica