Zaproszenie na spotkanie FIO

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku jest kontynuowany Projekt pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, w partnerskim działaniu Fundacji Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, LGD „Trogon- Rozwój i Innowacja” oraz Fundacji Przestrzeń Lokalna w Błażowej.

Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się: młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz grupy samopomocowe.

 Operatorem na obszarze powiatu przeworskiego jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”: –tel.: 790 688 622; e-mail: nisko.fio@gmail.com

Mikro dotacje na realizację inicjatyw:

Inicjatywa jednorazowa musi być zrealizowana w okresie krótszym niż 30 dni.

Inicjatywa nie jednorazowa musi trwać dłużej niż 60 dni.

Wnioskowana kwota dotacji wynosi:

– w przypadku inicjatywy jednorazowej – do 3 tys. zł

– w przypadku inicjatywy nie jednorazowej – od 2 do 5 tys. zł

Nabór do Konkursu trwa od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 roku, do godz. 16:00

Inicjatywy można realizować od 15 kwietnia do 30 listopada 2019 roku.

 Wkład własny – minimum 10 % wartości wnioskowanej dotacji w postaci wkładu finansowego lub usługowego lub rzeczowego lub pracy wolontariuszy

Limit środków przeznaczonych na dotację: 480 000 zł w 2019 roku

Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

W celu zasięgnięcia większej ilości informacji zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 14 lutego 2019 roku (czwartek)o godzenie 14:00 w Starostwie Powiatowym w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10 (mała sala narad).

Niniejsze spotkanie pozwoli przybliżyć zasady ubiegania się o dotacje w ramach projektu.

Spotkanie poprowadzi Pan Damian Zakrzewski- Koordynator Projektu. Kontakt: tel:790 688 622, e- mail: nisko.fio@gmail.com

 

 

Plakat 2019