Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza członków Zarządu, członków Rady oraz członków Stowarzyszenia do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się 11 stycznia 2019 r. (piątek) o godz. 16.00 w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wólce Ogryzkowej. 

Podczas warsztatu zostanie podjęta dyskusja w oparciu o następujące zagadnienia:

– realizacji finansowej i rzeczowej LSR,
– jakości wybieranych projektów,
– adekwatności kryteriów,
– zmian społeczno – gospodarczych,
– przydatności wskaźników,
– naborów dla beneficjentów.

W trakcie warsztatów zostaną przedstawione działania i inicjatywy podejmowane przez LGD w 2018 roku. 

Plakat – warsztaty refleksyjne 2019