Szkolenie dla grup defaworyzowanych

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza na szkolenie dla grup defaworyzowanych (rękodzieło), które odbędzie się w dniu 18.12.2018r. o godzinie 15;30 w Biurze Stowarzyszenia.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 11.12.2018r. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia oraz pod nr. telefonu: 16 642 23 20, 691 428 381.

Plakat rękodzieło