Informacja o wynikach oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy – ,,Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” w ramach przedsięwzięcia 1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne oraz przedsięwzięcia 1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych”

W dniu  1 października 2018 r. na posiedzeniu Rady organ decyzyjny dokonał oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2018/G  na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie ,,Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” w ramach przedsięwzięcia 1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne oraz przedsięwzięcia 1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych”.

Łączny limit dostępnych środków w zakresie ,,Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” w ramach przedsięwzięcia 1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne oraz przedsięwzięcia 1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych” w naborze trwającym od 24 lipca 2018 r. do 22 sierpnia 2018 r. wynosił 195 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zł).
Limit dostępnych środków w ramach przedsięwzięcia 1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne wynosił 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł). 
Limit dostępnych środków w ramach przedsięwzięcia 1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych wynosił 150 000,00 zł.