Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w dniu 14 września 2018 r. (piątek) o godz. 13.00 w Biurze Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD w Tryńczy odbędzie się posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru operacji w związku z zakończonymi naborami wniosków nr 1/2018 w zakresie ,,Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej oraz nr 2/2018 w zakresie ,,Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 Budowa lub rozbudowa placów zabaw.

Proponowany porządek obrad znajduje się w załączniku.

zaproszenie na posiedzenie Rady 14.09.2018