Umowa na projekt współpracy podpisana!

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania wraz z Lokalną Grupą Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” oraz Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Z Tradycją w Nowoczesność” realizuje projekt współpracy o nazwie: „Siłownie terenowe – aktywność, ruch i zdrowie” (STARiZ) w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.


Ogólnym celem projektu współpracy jest „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej, zwiększenie integracji społecznej oraz promocja obszaru 3 partnerskich LGD poprzez utworzenie i udostępnienie 29 obiektów siłowni zewnętrznych i organizację imprezy promującej”.
W ramach zadania zostanie wybudowane 29 ogólnodostępnych siłowni terenowych pełniących funkcje rekreacyjne na obszarach 3 partnerskich LGD . Każda siłownia zostanie wyposażona w urządzenia do wykonywania ćwiczeń, m.in.: Orbitrek, Biegacz, Twister, Motyl, Wioślarz, Wahadło, Ławka, Steper, Prasa ręczna, Wyciąg górny, Jeździec. Zostaną zamontowane tablice regulaminowe wraz z instrukcją obsługi oraz inne elementy małej architektury stanowiące o wysokiej jakości tworzonych miejsc rekreacji.
Koszt budowy siłowni na terenie 6 gmin należących do obszaru Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD, w tym koszty wykonania map lokalizacji siłowni oraz dokumentacja techniczna budowy siłowni terenowych wynosi 173 634,00 zł.
Łączna kwota dofinansowania na projekt współpracy dla 3 partnerów projektu współpracy wynosi 753 358,62 zł.
Projekt będzie realizowany w latach 2018- 2019. Skierowany jest do mieszkańców i turystów z obszaru trzech partnerskich LGD, a w szczególności do grup defaworyzowanych określonych w LSR każdego z partnerów tj. mieszkańców obszarów wiejskich, młodzieży, osób powyżej 50 r. ż., osób niepełnosprawnych, kobiet, rodzin wychowujących dzieci.
Projekt odpowiada na potrzeby zarówno dzieci, młodzieży jak i osób starszych poprzez odpowiednio dobrany zestaw urządzeń do ćwiczeń.
Prezes Zarządu Stanisław Wielgos i Wiceprezes Zarządu Magdalena Rachfał w dniu 6 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podpisali umowę o przyznaniu pomocy na projekt współpracy.