Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania realizuje Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze 6 gmin, tj. Adamówki, Jarosławia, Kuryłówki, Sieniawy, Tryńczy i Wiązownicy, w ramach działań:

 • 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
 • 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania,
 • 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

W miesiącu październiku i listopadzie 2016 r. na terenie LGD odbyły się edukacyjne imprezy plenerowe promujące ochronę środowiska oraz efektywność energetyczną: ,,Nabycie świadomości na temat przeciwdziałania zmian klimatu, ochrony środowiska, innowacyjności”. Uczestnikami imprezy były dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z terenu LGD.

Organizatorem edukacyjnych imprez plenerowych było Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu”- Lokalna Grupa Działania w ramach działania ,,Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Edukacyjne imprezy plenerowe odbyły się na terenie trzech gmin należących do LGD ,,Kraina Sanu”, tj. gmina Adamówka, Jarosław i Tryńcza. Kolejne 3 imprezy zaplanowano na 2019 rok na terenie trzech pozostałych gmin, tj. gmina Kuryłówka, Sieniawa i Wiązownica.

Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ,,Kraina Sanu”, beneficjenci uzyskiwali pomoc
w ramach poddziałania 19. 2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

 • Podejmowania działalności gospodarczej,
 • Rozwijania działalności gospodarczej.

Wnioski, które otrzymały dofinansowanie w ramach podejmowania działalności gospodarczej:

 1. Utworzenie klubu fitness i siłowni ATHLETE TRAINING – strefa treningu
 2. Ośrodek wczasowy promujący zdrowy i aktywny tryb życia
 3. Produkcja drobnych wyrobów drewnianych – podejmowanie działalności gospodarczej
  i zakup wyposażenia
 4. Zakup maszyn i urządzeń celem rozpoczęcia działalności gospodarczej
 5. Utworzenie stanowiska do projektowania, modernizacji i pomiarów systemów grzewczych spełniających wymagania programu niskiej energii
 6. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie mobilnej gastronomii – CURRY 83
 7. Budowa domków celem rozpoczęcia prowadzenia działalności

Łączna kwota dofinansowania wynosi 700 tys. zł.

Wnioski, które otrzymały dofinansowanie w ramach rozwijania działalności gospodarczej:

 1. Zakup maszyn i urządzeń celem rozwinięcia działalności związanej z usługowym wykonywaniem wylewek maszynowych
 2. Rozwój kompleksu rekreacyjnego Bacówka Radawa Spa o usługi wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego i sportowego z tarasem wodnym
 3. Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnych usług dzięki wykorzystaniu nowych urządzeń.

Łączna kwota dofinansowania wynosi 434 993,00 zł.

Osiągnięcie celów LSR będzie możliwe dzięki wdrażaniu zróżnicowanych operacji w tym konkursów, operacji grantowych i projektów współpracy.

Projekt współpracy będzie realizowany z Lokalną Grupą Działania ,,Z tradycją w nowoczesność”, LGD Pogórze Przemysko – Dynowskie i partnerem zagranicznym. Zaplanowano realizację projektu współpracy międzynarodowej i projektu współpracy międzyregionalnej. Projekt międzyregionalny przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej i kulturalnej obszaru 3 partnerskich LGD oraz zwiększenia aktywności i integracji społecznej różnych grup odbiorców w różnych przedziałach wiekowych poprzez utworzenie siłowni na świeżym powietrzu. Projekt współpracy międzynarodowej przyczyni się do promocji dziedzictwa kulturowego oraz kulinarnych produktów i usług lokalnych.