Wizyta studyjna przedstawicieli Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD

Przedstawiciele Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD w dniach od 23 maja do 25 maja br.wzięli udział w wizycie studyjnej w Bieszczadach. Tematem wizyty była prezentacja doświadczeń Lokalnej Grupy Działania ,,Zielone Bieszczady” oraz Fundacji Bieszczadzkiej. Celem wizyty było poznanie dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości społecznej, ekourystyki i turystyki wiejskiej, tworzenia sieci współpracy różnych podmiotów oraz zasady oceny i wyboru projektów do finanowania.

W pierwszym dniu wizyty studyjnej przedstawiciele LGD spotkali się z przedstawicielami Fundacji Bieszczadzkiej oraz Lokalnej Grupy Działania ,,Zielone Bieszczady”, którzy zaprezentowali przykłady dobrych praktyk. Następnie uczestnicy udali się do Bieszczadzkiej Wytwórni Piwa ,,Ursa Maior” w Uhercach Mineralnych, gdzie pod profesjonalnym przewodnictwem przedstawiciela Bieszczadzkiej Wytwórni Piwa zapoznali się z zasadami podawania i degustacji piwa, historii różnych stylów piwnych, surowcach i sposobach warzenia.

W drugim dniu wizyty uczestnicy odwiedzili Stację Główną Bieszczadzkich Drezyn Rowerowych w Uhercach Mineralnych a następnie przejechali drezynami na trasie 12 km Uherce Mineralne – Jankowce – Uherce Mineralne. Inwestycja została wsparta w ramach osi LEADER PROW 2007 – 2013. Po przejażdżce drezynami przedstawiciele LGD udali się do Bieszczadzkiej Szkoły Rzemiosła w Uhercach Mineralnych utworzonej w ponad 100-letnim drewnianym budynku dawnej szkoły oraz do Muzeum Kultury Bojków w Myczkowie, gdzie pod opieką Stanisława Drozda – pomysłodawcy muzeum uczestnicy zwiedzali jego prywatne zbiory które tworzą większą część ekspozycji. Ciekawą atrakcją było przejście piesze przez największą w Polsce zaporę wodną do przystani Portu Solina oraz rejs statkiem pasażerskim po Jeziorze Solińskim.

W ostatnim dniu wizyty studyjnej uczestnicy udali się na wycieczkę po Pogórzu Bieszczadzkim wokół Ustrzyk Dolnych. Uczestnicy wizytowali w Gospodarstwie Agroturystycznym ,,Sery u Nikosa” w Wańkowej. Nikos Molonopulaos to najprawdziwszy Grek, który tuż po maturze, w roku 1974 osiadł w Bieszczadach i produkuje znane nie tylko miejscowym, ale i turystom z całej Polski sery wykorzystujące greckie (ale nie tylko) receptury. Uczestnicy mieli możliwość degustacji krowiego hucuła, bundz, serów solankowych oraz fetę. Przedostatnim etapem wizyty było zwiedzanie drewnianej cerkwi grekokatolickiej pod wezwaniem św. Paraskewy z roku 1922 w miejscowości Leszczowate. Po wysiedleniu mieszkańców cerkiew została przejęta przez wiernych rzymskokatolickich i użytkowana jako kościół do dnia dzisiejszego. Na zakończenie wizyty studyjnej przedstawiciele udali się do kopalni ropy naftowej w Łodynie – jedynej w swoim rodzaju kopalni, która powstała w 1862 r. i funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Można obejrzeć ciągle pracujące stare urządzenia wydobywcze – kiwony.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za wspólnie spędzony czas a także organizatorom za  pomoc w przygotowaniu i organizacji wizyty studyjnej oraz Panu Mariuszowi Strusiewicz za profesjonalne przewodnictwo i udostępnienie fotografii z odbytej wizyty.