Zaproszenie na spotkania informacyjno-instruktażowe dot. Projektu pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie organizuje spotkania informacyjno – instruktażowe dot. projektu pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu (PPWB).

Realizacja projektu ma na celu dostarczenie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom usług dostosowanych do specyfiki konkretnych potrzeb w tzw. modelu popytowym. Dostęp do tych usług zostanie zapewniony poprzez elektroniczną platformę, na której przedsiębiorstwa z województwa podkarpackiego będą mogły zapoznać się z ofertą usługową jak również zgłaszać zapotrzebowanie na nowe usługi świadczone przez dostawców usług, w tym instytucje otoczenia biznesu. Koszty zakupu usług zostaną częściowo zrefundowane przedsiębiorcom ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typu projektu 3 Profesjonalizacja usług IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.ppwb.pl

W trakcie spotkań zostanie przedstawiona koncepcja funkcjonowania PPWB oraz przekazana praktyczna wiedza dotycząca obsługi Platformy.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach, które odbędą się o godz. 10:00 w dniach:

–  29 maja – Mielec (Hotel Polski)
–  30 maja – Przemyśl (Hotel Gloria)
–  4 czerwca – Jarosław (Hotel Jarosław)
–  5 czerwca – Dębica (Hotel Gold)
–  6 czerwca – Krosno (Hotel Lord)
–  7 czerwca – Stalowa Wola (Hotel Stal)
–  11 czerwca – Tarnobrzeg (Hotel Kameleon)
–  12 czerwca – Leżajsk (Hotel Perła)
–  13 czerwca – Jasło (Hotel Małopolska)
–  14 czerwca – Sanok (Hotel Bona)
–  18 czerwca – Rzeszów (Urząd Marszałkowski woj. Podkarpackiego, Sala Audytoryjna)

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa na adres e- mail: ppwb@podkarpackie.pl do dnia:

– 24 maja – Mielec
– 25 maja – Przemyśl
– 29 maja – Jarosław
– 30 maja – Dębica
– 30 maja – Krosno
– 4 czerwca – Stalowa Wola
– 6 czerwca – Tarnobrzeg
– 7 czerwca – Leżajsk
– 8 czerwca – Jasło
– 11 czerwca – Sanok
– 13 czerwca – Rzeszów

W sprawach organizacyjnych dotyczących spotkań, prosimy o kontakt z Panią Renatą Kulik,
tel. 17 747 68 49, e-mail: r.kulik@podkarpackie.pl