Spotkania informacyjno- konsultacyjne

W związku ze zbliżającym się naborem Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkania informacyjno- konsultacyjne w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Harmonogram spotkań:

plakat spotkanie informacyjno- konsultacyjne 2018