Konsultacje w sprawie zmian zapisów w LSR

Zarząd Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – LGD  w związku koniecznością dostosowania wskaźników rezultatu  dla celu szczegółowego  w.1.5. Rozwój i promocja turystyki oraz dziedzictwa kulturowego obszaru LGD służących realizacji strategii, występuje z wnioskiem do społeczności obszaru LGD ( Gmina Adamówka , Gmin Jarosław, Gmina Kuryłówka, Gmina Sieniawa , Gmina Tryńcza, Gmina Wiązownica ) o zaopiniowanie zmian w  Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność  polegających na zmianie poniższych zapisów.

Wszelkie uwagi i propozycje  dot. planowanych  zmian  mogą być  zgłoszone do biura LGD za pośrednictwem poczty mailowej lub osobiście w  terminie 7 dni kalendarzowych  od dnia publikacji.

Poniżej znajduje się Formularz zmian LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.

formularz zmian LSR