Warsztaty refleksyjne

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza członków Zarządu, członków Rady oraz członków Stowarzyszenia do udziału w Warsztatach Refleksyjnych, które odbędą się 19 stycznia br. (piątek) o godz. 15.00 w Świetlicy Wiejskiej w Pełkiniach.
Celem warsztatów jest podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR i działań LGD – zgodnie z zapisami umowy ramowej z 23 maja 2016 roku, która nakłada obowiązek monitoringu i ewaluacji realizacji LSR.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD oraz pod nr tel. 16 642 23 20, 609 17 17 06.

Szczegóły na plakacie:

plakat warsztaty