Zmiana harmonogramu naborów wniosków

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że  zmianie uległ Załącznik nr 2 Harmonogram  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00022-6933-UM0910003/15 z dnia 23.05.2016 r. 

Aktualny harmonogram znajduje się w zakładce Harmonogram naborów 2014-2020.