Informacja dotycząca oceny wniosków w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

W związku z licznymi zapytaniami ze strony beneficjentów dotyczącymi oceny wniosków złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozowoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodarczej  przeprowadzonego w dniach 31.12.2016 r. – 19.01.2017 r., Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania  informuje się, że wnioski, które zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 01.03.2017r. oczekują na ocenę.