Konkurs kulinarny ,,Kresowe Jadło”

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania  serdecznie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia oraz podmioty prowadząc e działalność gastronomiczną – restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, itp. do udziału w konkursie kulinarnym pod nazwą ,,Kresowe Jadło” w ramach ,,Festiwalu Dziedzictwa Kresów” , którego organizatorami są Marszałek Województwa Podkarpackiego i Wójt Gminy Lubaczów, natomiast współorganiazatorem jest Centrum Kulturalne w Przemyślu. Konkurs zostanie przeprowadzony 6 sierpnia 2017 r. o godz. 13.30 na  placu festiwalowym przy Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej. 

Zgłoszenia do konkursu można składać osobiście w: Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaczowie, ul. Wyszyńskiego 25,  37-600 Lubaczów, Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, pok. 14 – sekretariat Urzędu, fax: 17 717 36 55, e-mailem na adres: gancarzjan@op.pl lub za pośrednictwem poczty na wyżej wymienione adresy.

Szczegółowych informacji udziela Pan Jan Gancarz – GOK Lubaczów, tel. 16 632 14 61.

Termin zgłaszania podmiotów do konkursu upływa 25 lipca 2017 r.

Załączniki:

1. regulamin konkursu