Informacja dotycząca możliwości rozpoczęcia realizacji operacji przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami ze strony Wnioskodawców Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczącymi możliwości rozpoczęcia realizacji operacji przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy przedstawiamy Państwu stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opisujące przedmiotowe kwestie.

Załączniki:

pismo z dnia 26.06.2017 r.