Zmiana harmonogramu naborów wniosków

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że uległ zmianie Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  na lata 2016-2023.

Aktualny harmonogram znajduje się w zakładce Harmonogram naborów 2014-2020.