Nabór wniosków „PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE 2017”

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dot. możliwości pozyskania dofinansowania dla działalności społecznej w ramach ogłoszonego naboru wniosków do konkursu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”, które odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Przeworsku (sala narad), ul. Jagiellońska 10.

Spotkanie poprowadzi Pan Damian Zakrzewski – Koordynator lokalny PIL 2017.

 W ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” z terenu województwa podkarpackiego trzy organizacje, tj. Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”  sięgnęły po środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu jest: rozwój, wzmocnienie i aktywizacja mieszkańców/obywateli z województwa podkarpackiego do realizacji przez nich oddolnych inicjatyw na rzecz swoich społeczności lokalnych. Działanie jest kontynuacją projektu pn. „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” realizowanego w latach 2014-2017.

W ramach projektu 450 000,00 złotych przeznaczone zostanie na inicjatywy lokalne, czyli zadania publiczne mieszczące się w katalogu sfer działalności pożytku publicznego wymienione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

O grant mogą ubiegać się:

 

•           młode organizacje pozarządowe (które prowadzą swoją działalność nie dłużej niż 30 miesięcy na dzień złożenia wniosku),

•           grupy nieformalne i samopomocowe (3 osobowe), które swoje wnioski do Konkursu mogą składać za pośrednictwem Patrona (organizacji użyczającej osobowości prawnej).

Czas realizacji inicjatyw to minimum 2 miesiące, które to powinny być zawarte w terminie od 1 czerwca do 10 grudnia 2017r. Wkład własny do projektów to min. 10% wartości wnioskowanej dotacji w postaci wkładu finansowego lub osobowego lub rzeczowego.

Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów potrwa od  08 kwietnia, a zakończy 08 maja 2017r. o godzinie 15.00. Wnioski należy składać poprzez przesłanie w wersji elektronicznej na adres: wnioski2017@podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl

Poza dotacjami wnioskodawcy otrzymają wsparcie  szkoleniowo – doradcze oraz promocję lokalnych inicjatyw.

Szczegóły oraz formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Projektu pod adresem: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie Projektu – „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”.

 

Szczegółowych informacji udziela Pan Damian Zakrzewski.

Kontakt: tel. 790 688 622, e-mail:nisko.fio@gmail.com

Obszar działania: pow. tarnobrzeski, pow. stalowowolski, pow. niżański, pow. leżajski, pow. przeworski, pow. jarosławski i pow. lubaczowski