Życie jest bezcennym darem

6 kwietnia  br. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy odbyła się prelekcja zdrowotna pt. „Życie jest bezcennym darem”. Organizatorem spotkania była Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy przy współpracy Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania i Stowarzyszenia Amazonki Jarosławskie. Pani Marzena Rydzik – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy rozpoczęła spotkanie od powitania przybyłych gości. W spotkaniu wzięły udział pracownicy Biura Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD,  p.o. Dyrektora Biura Agnieszka Lasek oraz specjalista ds. promocji i informacji Małgorzata Kowal. Następnie Pani Marta Zadorożna – Prezes Stowarzyszenia Amazonek Jarosławskich wygłosiła prelekcję na temat profilaktyki oraz wczesnego wykrywania raka piersi. Podczas wykładu uczestniczki dowiedziały się między innymi jak zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka piersi poprzez odpowiednią dietę, aktywność fizyczną oraz jak wykrywać zmiany zachodzące na ciele człowieka, aby uniknąć problemów ze zdrowiem i życiem w przyszłości.

W prelekcji udział wzięło ok. 50 osób, m.in. członkinie Stowarzyszenia Amazonki Jarosławskie, a także mieszkańcy Leżachowa , Adamówki oraz gminy Tryńcza. Miłą niespodzianką było liczne przybycie członków  Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
w Jarosławiu wraz z Prezesem Panem Grzegorzem Graboń.

Kolejnym punktem spotkania był rajd nordic walking, który rozpoczął się od rozgrzewki przeprowadzonej przez instruktora Panią Marię Drapała. Uczestnicy rajdu maszerowali  5 km trasą  ,,Trynieckiej Krainy Nordic Walking” wzdłuż rzeki Wisłok po oznaczonej ścieżce zielonej. Uczestnicy, którzy po raz pierwszy odwiedzili Tryńczę  maszerując trasą zieloną mieli okazję odwiedzić  Park im. Lecha Kaczyńskiego w Tryńczy, na którym zostało posadzonych 96 dębów pamięci poświęconych ofiarom katastrofy smoleńskiej. Marsz został zakończony wspólnym ogniskiem na placu obok mostu w Tryńczy, gdzie zebrani goście mogli odpocząć  przy wspólnym ognisku piekąc i zajadając się kiełbaskami. Wszyscy uczestnicy byli zachwyceni organizacją wydarzenia, dlatego też zgłosili chęć dalszej współpracy.