Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w dniu 22 lutego 2017 r. o godz. 13.00 w Biurze Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD w Tryńczy odbędzie się posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru operacji w związku z zakończonymi naborami wniosków nr 1/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz 2/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Proponowany porządek obrad przewiduje:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Prezydium Rady:

a. Zgłaszanie kandydatów na Zastępcę Przewodniczącego Rady,
b. Wybór Zastępcy w głosowaniu jawnym,
c.Zgłaszanie kandydatów na Sekretarza Rady,

d. Wybór Sekretarza w głosowaniu jawnym.

 1.  Przedstawienie informacji o dostępnym limicie środków dla naboru nr 1/2017
  w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej oraz omówienie wniosków o przyznanie pomocy.
 2. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz wypełnienie rejestru interesów.
 3. Przedstawienie wyników oceny wstępnej oraz zatwierdzenie oceny zgodności operacji
  z  kryteriami formalnymi, LSR oraz PROW 2014 -2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
 4. Sporządzenie listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej, tj. operacji zgodnych oraz operacji uznanych za niezgodne z kryteriami formalnymi, LSR oraz PROW 2014 -2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie niewybrania operacji uznanych za niezgodne z kryteriami formalnymi, LSR oraz PROW 2014 -2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 6. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia w zakresie podejmowania  działalności gospodarczej.
 7. Sporządzenie listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 8. Podjęcie uchwał do operacji ocenionych według lokanych kryteriów wyboru w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 9. Sporządzenie listy wybranych operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 10. Przedstawienie informacji o dostępnym limicie środków dla naboru nr 2/2017 w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwijanie działalności gospodarczej oraz omówienie wniosków o przyznanie pomocy.
 11. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz wypełnienie rejestru interesów.
 12. Przedstawienie wyników oceny wstępnej oraz zatwierdzenie oceny zgodności operacji z  kryteriami formalnymi, LSR oraz PROW 2014 -2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.
 13. Sporządzenie listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej, tj. operacji zgodnych z kryteriami formalnymi, LSR oraz PROW 2014 -2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.
 14. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia w zakresie rozwijania  działalności gospodarczej.
 15. Sporządzenie listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.
 16. Podjęcie uchwał do operacji ocenionych według lokanych kryteriów wyboru w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.
 17. Sporządzenie listy wybranych operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.
 18. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 19. Zakończenie obrad.