Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje o ogłoszeniu naboru wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie:

  • rozwijanie działalności gospodarczej,
  • podejmowanie działalności gospodarczej. 

Termin trwania naboru:

od 30 grudnia 2016 r. do 19 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informacje oraz wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące ww. działań znajdują się  w zakładce PROW 2014 – 2020  -> Ogłaszane nabory

Ogłaszane Nabory