Edukacyjne imprezy plenerowe promujące ochronę środowiska oraz efektywność energetyczną

W miesiącu październiku i listopadzie br. na terenie LGD odbyły się edukacyjne imprezy plenerowe promujące ochronę środowiska oraz efektywność energetyczną: ,,Nabycie świadomości na temat przeciwdziałania zmian klimatu, ochrony środowiska, innowacyjności”. Uczestnikami imprezy były dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z terenu LGD.

Organizatorem edukacyjnych imprez plenerowych było Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu”- Lokalna Grupa Działania w ramach działania ,,Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Całkowity koszt przeprowadzenia imprez wyniósł 12 000,00 zł.

Edukacyjne imprezy plenerowe odbyły się na terenie trzech gmin należących do LGD ,,Kraina Sanu”, tj. gmina Adamówka, Jarosław i Tryńcza. Kolejne 3 imprezy zaplanowano na 2019 rok na terenie trzech pozostałych gmin, tj. gmina Kuryłówka, Sieniawa i Wiązownica.

Pierwsza impreza odbyła się w miejscowości Pełkinie na terenie gminy Jarosław, podczas której przeprowadzono konkurs dla dzieci i rodziców o tematyce dotyczącej ochrony środowiska i klimatu. Dzieci wraz z rodzicami uczestniczyli w akcji sprzątania świata. Następnie wszyscy uczestnicy wyruszyli z kijkami do nordic walking po certyfikowanych trasach gminy Jarosław. Po marszu wszyscy uczestnicy z uśmiechem na twarzy udali się na poczęstunek, a następnie zorganizowano święto pieczonego ziemniaka.

Z kolei druga impreza odbyła się w Zagrodzie Edukacyjnej ,,Międzyczasu” w Cieplicach – gmina Adamówka. Impreza edukacyjna rozpoczęła się od prezentacji Zagrody edukacyjnej, następnie przeprowadzono konkurs dla dzieci i młodzieży o tematyce dotyczącej ochrony środowiska i klimatu. Przeprowadzono szereg zajęć edukacyjnych w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej oraz w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej. Ciekawość dzieci wzbudzała zabawa z mapą poprzez odnajdywanie roślin chronionych na terenie gospodarstwa oraz wizyta w owczarni. Najciekawszym elementem imprezy były zajęcia warsztatowe, tj. ,,Zapamiętywanie dłońmi” – wykonanie płaskorzeźby z elementów ekologicznych, rozpoznawanie materiałów z wełny (zabawa polegająca na ,,odnalezieniu owieczki” w pełnej skrzyni tkanin) oraz wykonanie ,,owieczek” z materiałów dostępnych w zagrodzie (wełna, włóczka, ziarna zbóż). Uczestnicy zajadali się przysmakami przygotowanymi z wykorzystaniem domowych i tradycyjnych produktów.

Ostatnia impreza edukacyjna odbyła się na terenie gminy Tryńcza. Uczniowie brali udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata” sprzątając wyznaczony teren w Tryńczy. Wyjście zostało poprzedzone pogadanką na temat „Sprzątania świata” podczas zajęć z wychowawcą oraz na lekcjach przyrody i biologii. Młodzież uczestniczyła w zajęciach terenowych w Bolestraszyckim Arboretum. Uczniowie poznali rys historyczny założenia zamkowo – ogrodowego w Bolestraszycach oraz historię budowy i trzech oblężeń Twierdzy Przemyśl, zwłaszcza dwóch fortów: XIIIb i San Rideau, znajdujących się w pobliżu Arboretum. Punktem kulminacyjnym pobytu w Bolestraszycach była lekcja prowadzona przez pracownika Arboretum na temat „Poznajmy paprocie, ich budowę i gatunki chronione”. Ponadto uczniowie obejrzeli jesienną wystawę ozdobnych owoców i nasion, odmiany jabłek, kolekcję chrząszczy oraz wystawę ornitologiczną i wystawę o gadach kopalnych i współcześnie żyjących. W drodze powrotnej młodzież przeszła podziemną trasą turystyczną w Jarosławiu. Uczniowie mieli okazję poznać technikę wypalania glinianych naczyń, zobaczyć bogactwo XVII-wiecznej kuchni. Największe zainteresowanie młodzieży wzbudził udział w zajęciach terenowych w Parku Rekreacji ZOOM NATURY w Janowie Lubelskim. Zajęcia edukacyjne odbywały się w czterech Laboratoriach Edukacyjnych: Laboratorium Energii i Recyklingu, Laboratorium ZOOM NATURY, Laboratorium Runo Leśne oraz Laboratorium Awifauny i Troposfery. Uczniowie mieli okazję wzbogacić swoją wiedzę o różnorodne zagadnienia. Za pomocą nowoczesnych form przekazu poznali różne rodzaje energii, jej źródła oraz sposoby jej wykorzystania. Poznali gatunki roślin i zwierząt, znajdujące się pod ochroną, bogactwo awifauny janowskiej. Próbowali zrozumieć zasady aerodynamiki oraz niezwykłe zjawiska atmosferyczne. Kulminacją zajęć był kontakt z egzotycznymi zwierzętami. Dla chętnych  uczniów z kl. IV-VI szkoły podstawowej, przeprowadzono  konkurs ekologiczny z cyklu: „W świecie przyrody”. Uczniowie musieli wykazać się rozległą wiedzą. Konkurs składał się z 4-ch zadań. W pierwszym zadaniu należało rozpoznać kwiaty, które można spotkać w październiku w przydomowych ogródkach, kolejne zadanie polegało na połączeniu w pary drzewa z jego owocem, trzecie zdanie to rozpoznawanie gatunków ptaków tych, które odleciały do ciepłych krajów a także tych, które zimują w naszym kraju, natomiast w ostatnim zadaniu należało wykazać się umiejętnością rozpoznawania grzybów jadalnych.

Celem zorganizowania imprez było uświadomienie dzieciom, młodzieży oraz dorosłym jak ważne jest dbanie o środowisko przyrodnicze, w którym żyjemy.