Przeprowadzono szkolenia dla beneficjentów

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w dniach od 10 października do 19 października br. roku na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju tj. w gminie Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica przeprowadziła cykl szkoleń dla beneficjentów dotyczących możliwości pozyskania dofinansowania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenia w poszczególnych gminach zostały przeprowadzone przez pracownika Biura Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania. Uczestnicy zadawali pytania w trakcie szkolenia jak również po jego zakończeniu na indywidualnych konsultacjach. Zadawane pytania dotyczyły m.in. warunków jakie trzeba spełnić aby otrzymać dofinansowanie, jakie są kryteria wyboru operacji, kto może być beneficjentem i jakie są koszty kwalifikowalne.Na wszystkie pytania szczegółowo odpowiadał prowadzący szkolenie.

Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania docenili możliwość uczestnictwa
w szkoleniach. Przypominamy, że bezpłatne doradztwo w ramach możliwości dofinansowania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i rozwijania działalności gospodarczej udzielane jest w Biurze Stowarzyszenia „Kraina Sanu” LGD w godzinach pracy biura od 7:00 do 15:00 oraz telefoniczne pod numerami telefonów 16 642 23 20, 691 428 381.

Informujemy, że termin ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodarczej zostanie opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz poszczególnych gmin objętych LSR, profilu Facebook jak również na tablicach ogłoszeń .