Zapraszamy na szkolenie w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza mieszkańców z terenu LGD na szkolenie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na podejmowanie działalności gospodarczej lub rozwijanie działalności gospodarczej.

 HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Lp.

Nazwa Gminy

Termin spotkania

Miejsce spotkania

1. Adamówka 10.10.2016 r.godz. 10:00 Sala Narad Urzędu Gminy Adamówka(37-534 Adamówka 97)
2. Wiązownica 11.10.2016 r.godz.10:00 Sala Narad Urzędu Gminy Wiązownica(37-522 Wiązownica 15)
3. Kuryłówka 12.10.2016 r.godz 10:00. Strażnica OSP Kuryłówka
4. Jarosław 13.10.2016 r.godz. 9:00 Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Jarosław(ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław)
5. Sieniawa 17.10.2016 r.godz. 9:00 Urząd Miasta i Gminy Sieniawa (ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa)
6. Tryńcza 19.10.2016 r.godz. 9:00 Sala Konferencyjna  Urzędu Gminy Tryńcza(37-204 Tryńcza 127)